ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு
கடந்த சில நாட்களாக நான் முருகன் பக்தி இணையதளத்தின் முருகன் ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகளை தமிழாக்கம் செய்து கொண்டு இருப்பதினால் இந்த வலை தளத்தில் கட்டுரைகளை வெளியிட முடியவில்லை. ஆகவே இன்னும் சில நாட்களுக்குப் பின்னர் இந்த வலைதளத்தில் எனது கட்டுரைகள் தொடரும்.   முருகன் பக்தி இணையதளத்தில் நான் மொழி பெயர்த்துள்ள கட்டுரைகளைப் படிக்க கீழே உள்ள அந்தந்த  கட்டுரைகள் மீது கிளிக் செய்து அவற்றைப் படிக்கலாம்.–  சாந்திப்பிரியா