ஸ்ரீ மகாலட்சுமி பத்மாவதி  
ஸ்ரீனிவாசஸ்வாமி ஆலயம்  
தேவாரகரே லேஅவுட்  ,   ISRO  லேஅவுட்,  வசந்தபுரா, பெங்களூரு- 78
ஸ்ரீ அங்காளபரமேஸ்வரி, ஸ்ரீ முத்து மாரியம்மா, 
ஸ்ரீ துர்கா பரமேஸ்வரி, ஸ்ரீ பாவனேஸ்வரி, 
ஸ்ரீ நீதி தேவதே ஆலயம்  
உத்தரஹள்ளி ,   பெங்களூரு