நன்னெறிக் கதை – 2

திக்குவாய் முனிவர் சொன்ன நீதிக் கதை-2 சாந்திப்பிரியா முன்னொரு காலத்தில் பல கலைகளயும் கற்றறிந்திருந்த முனிவர் ஒருவர் வாழ்ந்து வந்தார். அவர் மாரிச முனிவரின் மகன். எத்தனை அறிவாளியோ அத்தனை திமிர் பிடித்தவர், தலைகனம் மிக்கவர். அவர்...

Read More