ஒரு செய்தி

இந்த தளத்தில் மேலும் வர உள்ள ஆலய வரலாறுகள் கீழே தரப்பட்டு உள்ளன . நேரமின்மை காரணமாக அவை அடுத்த சில நாட்களுக்குப் பிறகு வெளியாகும்.
சாந்திப்பிரியா

1. சிதம்பரம் ஆலய வரலாறு
2 . திருவாரூர் ஆலய வரலாறு
3 . சரபேஸ்வரர் தல வரலாறு
4 . வைதீஸ்வரன் ஆலய வரலாறு
5 . திருநாகேஸ்வர ஆலய வரலாறு
6 . மயூரநாத சுவாமி ஆலய வரலாறு
7 . திருமீயச்சூர் லலிதாம்பிகை ஆலய வரலாறு
8 . கஞ்சனூர் அக்னீஸ்வர சுவாமி ஆலய வரலாறு
9 .திருவிடைமருதூர் ஆலய வரலாறு